Fronter

Fronter

Fronter

En front skal være trygg og forhindre skader både på dyr og røkter. Den skal også sikre god tilgang til forbrett for dyrene uten trykkpunkter eller skarpe kanter der dyrene kan skade seg eller ødelegge halsbånd og øremerker. 


Fronten skal også ha lang levetid og være enkel å bruke. 


Alt dette får du i en front fra Spinder!

Spinder fronter

Spinder har et bredt utvalg av fronter for de fleste behov!

Fangfronter

Higline sikkerhetsfront

Limoline fangfront

Baseline fangfront

Openline fangfront

Fronter

Skråfront

Kirkestolsfront

Nakkerørsfront


Fangfront


Spinders unike låsemekanisme inne i topprøret gjør at alle vitale deler sitter godt skjermet. Dette gir en meget sikker og trygg låsing av dyrene. Se også Spinder sin unike løsning på filmen nedenfor for å enkelt kunne sortere dyr i fangfronten.


Øverbygdsvegen 188, 2836 Biri

(+47) 416 71 138